top of page
BANDERA VALENCIA.png

BEGINNINGS

saaaaa.png
ingles .jpg
ESPAÑITA.png

Inici del projecte Erasmus+ a l’IES Francesc Tàrrega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dins de la Programació General de Centre s’inclou com a objectiu estratègic aconseguir la internacionalització del centre per incrementar la qualitat de l’ensenyament i ampliar les oportunitats d’inserció professional. Així doncs, es potenciaran i rebran suport aquelles accions tendents a aconseguir aquest objectiu, com per exemple, els intercanvis d’alumnat (Glasgow), les visites internacionals (Itàlia) o les beques ERASMUS+ tant per a professorat com per a alumnat.

Al curs 2013-14 sorgeix la idea de participar en aquest programa. S’aconsegueix el PIC i s’envia una primera la sol·licitud.


 

Durant el curs 2014-15 es presenta la segona sol·licitud KA101 amb el títol:” Preparació para la incorporació de la educació plurilingüe en el IES Francesc Tàrrega” sense èxit.
N'érem poc professorat (Enna Villarroya, Tània Cortina, Rosa Solaz, Xelo Palau i Vicen Sorribes) i no teníem ni experiència ni coneixements en el tema.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curs 2015-16
És Rosa Solaz la que com a coordinadora del PAF, proposa la realització d’un curs estructurat per a que tot el professorat del centre que estiguera interessat en participar en projectes Erasmus+ col·laborara en l’elaboració i redacció de la sol·licitud. Així, es contracta a un ponent expert en aquest tipus de programes, que ens guia en la redacció de la sol·licitud KA101.
L’equip està format en un primer moment per: Cosme Gutiérrez, Juanjo Ruiz, Alex Zarco, Carmina Goterris, Felipe Usó, Jose Goterris, Juan Ferrer, Manolo Mata, Àngels Pérez, Xelo Palau, Isabel Moraleda, Vicen Sorribes, J. Miquel Muchola i Rosa Solaz (com a Coordinadora del programa Erasmus+ en el centre).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sol·licitud del KA101 “Europa de Nord a Sud: una mirada pluricultural” permet al professorat conèixer altres països mitjançant la realització de cursos (d’idioma, de noves tecnologies) va ser aprovada. Un total de 14 mobilitats a realitzar durant 24 mesos.

 

 

-Acte d’arreplegada de diploma acreditatiu de aprovació de projecte KA101. València, juny 2016. Assistents: Rosa Solaz, Xelo Palau , Vicenta Sorribes,Mª Ángeles Pérez i Isabel Moraleda.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

• “Jornades Erasmus+ Espanya”. Càdis, juny 2016. Assistents: Rosa Solaz, i Xelo Palau.

1.png
2 .png
3.png
4.png
5.png
6.png
7.png
By MMP
bottom of page